در داركشي ميخي (سنتي) به منظور رفع كجي فرش از ميخ و تخته استفاده مي شد كه باعث تاثيرات نامطلوبي از جمله پاره شدن تار و پود، اثر زنگ زدگي ميخ ها روي فرش، محدوديت هاي داركشي و ... مي گرديد. خصوصا در فرش هاي ريز باف امكان صدمات جبران ناپذير وجود داشت.

با اختراع دستگاه داركشي كه بدون استفاده از ميخ و بصورت پرس و كشش مكانيكي انجام مي شود، امكان رفع كجي بيشتر از گذشته شده و در مقايسه با روش سنتي از دقت، سرعت عمل و سهولت بيشتري برخوردار مي باشد. از ديگر مزاياي اين دستگاه ، امكان حمل و نقل و نصب آسان آن مي باشد.

لازم به ذكر است امروز اكثر شهرهاي ايران كه در آنجا قاليبافي رواج دارد و توليد فرش صورت مي گيرد از اين دستگاه ها استفاده مي شود و نيز تعداد بسياري از اين دستگاه به كشورهايي نظير آلمان ، ايتاليا، دانمارك ، بلژيك ،ژاپن، استراليا، برزيل، عمان، لبنان و ... صادر شده است.

داركشي يكي از اعمالي است كه پس از بافت فرش و در گروه عمليات تكميلي قرار مي گيرد و بوسيله آن كجي‌هاي فرش برطرف مي گردد. در حال حاضر تمامي فرشهاي ريز و متوسط با اين دستگاه دار‌كشي مي گردد و تنها براي فرشهاي درشت بافت مانند گليم از داركشي ميخي و لولا استفاده مي شود كه آنها هم در حال خارج شدن از گردونه كاري هستند.

02105 copy

1- دستگاه اختراعي داراي صفحه ي تنظيم براي كنترل ميزان بار  برداري از سطح فرش ميباشد.

2- دستگاه سبك،  قابل حمل و نقل يعني سيار است و مي  توان به راحتي دستگاه را به محل دلخواه منتقل كرد.

3- دستگاه اختراعي داراي سرعت بيشتر نسبت به دستگاه سنتي است.

4- دستگاه طوري طراحي شده تا كليه پرزهاي بريده شده توس ط دستگاه مكنده به درون مخزن  هدايت شود و آلودگي محيط كار به حداقل رسيده تا پرداخت كار دچار مشكل ريوي و تنفسي نگردد.

11111

اين دار به گونه اي طراحي شده تا  با ساختار فيزيكي بدن متناسب بوده و بافنده در حين بافت  دچار مشكلات جسمي نگردد.  اين  دار از نوع گردان بوده،  در مصرف چله صرفه جويي ميشود  و محل قرار گرفتن بافنده ثابت ميباشد . همچنين نياز به پايين كشي نداشته و به علت دقيق و يكسان بودن اجزاء دار، انبار داري آن آسان ميباشد ، و نيز بافنده روي صندلي گردان ن شسته  و در ارتفاع قرار نميگيرد.

54000

فرش فروهر توانايي توليد انواع فرش دستباف با رجشمار مختلف و در سايز هاي متفاوت را دارد.

 این مجموعه قادر به بافت انواع فرش های بزرگ پارچه و ابعاد خاص با اشکال مختلف جهت اماکن خاص و منازل می­باشد.

 

بالا

Template Design:Dima Group