فرش فروهر با 33 سال سابقه در زمينه توليد و خدمات فرش دستباف قادر است كليه عمليات تكميلي فرش دستباف اعم از رفوگري ، شسته شو، پرداخت ،‌داركشي ، رنگبرداري و ... را در كوتاه ترين زمان و به بهترين نحو انجام دهد. فرش فروهر مفتخر است عمليات پاياني بزرگترين فرشهاي دستباف جهان را به عهده داشته است كه شامل موارد زير مي باشد :

  • فرش 5625 متري مسجد بزرگ شيخ زايد، در شهر ابوظبي - امارات
  • فرش 4343 متري مسجد بزر گ سلطان قابوس، در شهر مسقط - عمان
  • فرش 2500 متري مسجد محمد امين، در شهر مسقط - عمان
  • فرش 500 متري  مسجد  محمد رسول الله تهران – ايران


 

خدمات ‌ياد شده عبارتند از:

پرداخت و قشو ماشيني :

 

 

رفوكاري:

 

شستوشو:

 

پرداخت دستي :

 

شيرازه:

 

دوگره:

 

رنگ برداري: (برطرف كردن انواع لكه ها و مواد چشبنده از روي فرش)

 

داركشي پرسي:

 

چرم:

بالا

Template Design:Dima Group